İş Süreçleri

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi İş Süreçleri
Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Dönem Sonu-Dönem Başı İşlemlerine İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Mali Rapor ve Tabloların Hazırlanmasına İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemlerine İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Ödeme İşlemlerine İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Tahsilat İşlemlerine İlişkin İş Süreçleri için TIKLAYINIZ.

Bütçe Performans Programı Birimi İş Süreçleri
Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Ayrıntılı Finansman Programını Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe İşlemlerini (Ödenek Ekleme, Ödenek Aktarma, Tenkis, Revize) Gerçekleştirmek ve Kayıtlarını Tutma İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Gelirlerin Tahakkuku ile Gelir ve Alacakların Takip İşlemlerini Yürütme İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlamak, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlama; Sorunları Önleyici ve Etkililiği Arttırıcı Tedbirler Üretme İş Süreci  için TIKLAYINIZ.
 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi İş Süreçleri
Sözleşme Öncesi İhale İşlem Dosyalarına İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Mal-Hizmet Alımı Ödemelerine İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Harcırah Ödemelerine İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bilimsel Araştırma Projeleri Ödemelerine İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Kadro Dağılım Cetvellerine İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Yazışmalara İlişkin İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Maaş Tahakkuk Birimi İş Süreçleri
Banka Promosyon İhalesi ve  Promosyon Ödeme İş Süreçi için TIKLAYINIZ.

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Süreçi için TIKLAYINIZ.

Kesenek Bildirim ve Kontrol  İşlemleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Giyim Yardımı Ödemeleri İş Süreci  için TIKLAYINIZ.

İcra ve Nafaka İşlemleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Maaş ve Diğer Mali Hakların Kontrolü İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

SGK Ek Karşılık  ve Faturalı Alacak İşlemleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Burs Ödemeleri İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Stratejik Yönetim Ve Planlama Birimi
Faaliyet Raporu İş Süreci için Tıklayınız.

Stratejik Plan İş Süreci için Tıklayınız.

Kurum İç Değerlendirme İş Süreci için Tıklayınız.
>