Tarihçe


  Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir mali yönetim ve kontrol sistemi kurmak amacıyla 1927 yılından beri uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun yürürlükten kaldırılmış ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu yürürlüğe konulmuştur. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de tüm kamu idareleri gibi Üniversitemiz bünyesinde de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.
>