Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
  Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini, kullanılmasını stratejik planlama, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ile iç kontrolünü yapmak suretiyle Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik ve üretkenliğinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
  İyi yetişmiş kalifiye elemanlarıyla, uluslararası standartlarda, üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarında etkinlik ve üretkenliğini arttırıcı, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini esas alarak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.
>