İdari Personel

Mesut AVCI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Ayşen KARADAĞ
Şube Müdürü
Güven YILDIRIM
Şube Müdürü
Emine GÜLER
Şube Müdürü
Sümer POYRAZ
Mali Hizmetler Uzmanı
Yelida CANDAN
Mali Hizmetler Uzmanı
Özge ÖZMEN TOSUN
Mali Hizmetler Uzmanı
Murat KODAZ
Mali Hizmetler Uzmanı
Soykan SANDIKÇI
Mali Hizmetler Uzmanı
Doğan ÇALĞAN
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Eylem KARABULUT
Şef
Emel VARLI
Şef
Pınar GÖKTAŞ
İstatistikçi
Kudret KARACA
Bilgisayar İşletmeni
İbrahim ERTIN
Bilgisayar İşletmeni
Sevilay KEREM
Bilgisayar İşletmeni
Şule ÇILDIR
Bilgisayar İşletmeni
Battal ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Aycan AKAY DOĞMUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Abdulkadir ÖZDEMİR
Bilgisayar İşletmeni
Muharrem AKÇURA
Bilgisayar İşletmeni
Nil ERCAN
Memur
>