Bütçe Performans Programı Birimi İş Süreçleri

Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Ayrıntılı Finansman Programını Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe İşlemlerini (Ödenek Ekleme, Ödenek Aktarma, Tenkis, Revize) Gerçekleştirmek ve Kayıtlarını Tutma İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Gelirlerin Tahakkuku ile Gelir ve Alacakların Takip İşlemlerini Yürütme İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlamak, Uygulama Sonuçlarını İzlemek ve Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlama İş Süreci için TIKLAYINIZ.

Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlama; Sorunları Önleyici ve Etkililiği Arttırıcı Tedbirler Üretme İş Süreci  için TIKLAYINIZ.
 
>