Tarihçe

  Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir mali yönetim ve kontrol sistemi kurmak amacıyla 1927 yılından beri uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun yürürlükten kaldırılmış ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu yürürlüğe konulmuştur. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile de tüm kamu idareleri gibi Üniversitemiz bünyesinde de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık