Bütçe Performans Programı Birimi Görevleri

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu hazırlamak,

Bütçeyi hazırlamak,

Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcıtedbirler üretmek,

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

Personel Listesi
İletişim

Telefon:      0 (252) 211 12 66

 

Faks:          0 (252) 211 12 72

 

E-Mail:       sgdb@mu.edu.tr

 

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi:   muhasebe@mu.edu.tr

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi:   butce@mu.edu.tr

 

İç Kontrol Birimi:   ickontrol@mu.edu.tr

 

Maaş Tahakkuk Birimi:   maas@mu.edu.tr

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi:   strateji@mu.edu.tr

 

Adres:          Muğla Sıtkı Koçman

                     Üniversitesi Strateji

                     Geliştirme Daire Başkanlığı

                     Rektörlük Binası 2. kat

                     48000 Kötekli / MUĞLA

 

 

 

 

Yukarı Çık